VÝBĚR MATERIÁLU PODLE PODKLADU

Sádrové omítky a stěrky naneseme na obvyklé stavební materiály - cihla, beton, Ytong, Liapor, Velox ...atd.

Pro volbu vhodného materiálu se řídíme potřebnou tloušťkou omítky k vyrovnání rovinnosti stěny nebo stropu.

Na cihelném zdivu se omítá většinou kolem 15 mm - sem patří SÁDROVÁ OMÍTKA

Na dobře vyzděný Ytong nebo Liapor, monolitické betony nebo vyrovnávání podkladů od cca 4 mm je ideální SÁDROVÁ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA

Na kvalitních betonech, nebo jádrových omítkách místo štuku se hodí SÁDROVÁ STĚRKA

Toto rozdělení podle tloušťky vrstvy sleduje ekonomiku výběru materiálu.

V konečném výsledku jsou všechny povrchy stejně hladké a rovné a proto je možné je kombinovat. Např. sádrová omítka na stěnách z cihel a sádrová stěrka na betonovém stropu.

Sádrové omítky a stěrky - výběr materiálu

Výběr materiálu